Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

  1. OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV
  2. PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS, ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV
  3. POTVRDENIE TLAČIVA O ŽITÍ PRE OBČANOV POBERAJÚCICH DOCHODOK Z CUDZINY

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na obecnom úrade. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie,
ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
ak ide o zmenky.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.
Čestné vyhlásenie (tlačivo)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
za osvedčenie 1 podpisu 0,50 €, od 1.10.2012 za osvedčenie 1 podpisu 1,50 
za osvedčenie 1 podpisu so zviazaním strán 2,00 €
za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €, v českom jazyku 3,00 €
za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,10 €
za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,20 €

poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ

späť


PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS, ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Leviciach /Šafárikova 7,934 01 Levice/ , alebo na Obecnom úrade. Zamestnanec obce overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne OcÚ)
Žiadosť o odpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne OcÚ)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:

kolok 3,00 € (priniesť) od 1.10.2012 kolok 4,00 
1,50 € platí sa v hotovosti

späť


POTVRDENIE TLAČIVA O ŽITÍ PRE OBČANOV POBERAJÚCICH DOCHODOK Z CUDZINY

Občania, ktorí v minulosti pracovali v zahraničí a z týchto krajín poberajú dôchodky potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje zamestnanec obce na požiadanie občana.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka (okrem českého jazyka)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

späť 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka