Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Prečo a ako separovať odpad

Prečo a ako separovať odpadVytlačiť
 

PREČO SEPAROVAŤ ?

• Ekonomický dôvod
pre jednotlivca, obec aj celú spoločnosť. Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Za vyseparovaný odpad neplatíme, práve naopak, obec môže určité vyseparované zložky odpredať. Okrem toho, recyklácia vo významnej miere šetrí energie a suroviny pre ďalšie generácie.
• Ekologický dôvod
z odpadu na skládkach sa vylučuje množstvo toxických látok do pôdy, vody a ovzdušia. Blížime sa k bodu nasýtenia, kedy už životné prostredie nebude môcť absorbovať ďalšie škodliviny.
• Estetický dôvod
nikomu sa nepáčia smetiská a zničené životné prostredie. Neseparovaním zvyšujeme objemy odpadu, ktorý putuje buď na skládky alebo do spaľovní.
________________________________________
AKO SEPAROVAŤ !
Separovaný zber odpadu v obci Dolný Pial
PAPIER
PATRÍ SEM: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.
KAM S NÍM: vložiť do plastového vreca, alebo zviazať do balíka a vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora  /dvor obecného úradu/
NEPATRÍ SEM: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, ...), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky, ...), vata, obaly od sladkostí a slaností, atď.

PLAST
PATRÍ SEM: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, atď.
KAM S NÍM: vložiť do plastového vreca  a vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.
NEPATRÍ SEM: znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, ...), obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM)
PATRÍ SEM: viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, atď.
KAM S NÍM: vložiť do plastového vreca  a vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.
NEPATRÍ SEM: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek, atď.

SKLO
PATRÍ SEM: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, atď.
KAM S NÍM: vložiť do plastového vreca, ale rozbité a tabuľové sklo vložiť do pevného obalu, ak takýto obal nemáte požiadajte o jeho zapožičanie obecný úrad a vyložte v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doneste do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.

NEPATRÍ SEM: uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (potravinami, maltou, ...), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetónky, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky, atď.


KOV
PATRÍ SEM: kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád, ...) vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, sudy, kanistre, tégliky od čajových sviečok, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, atď.
KAM S NÍM: vložiť do plastového vreca  a vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.
NEPATRÍ SEM: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy, plastové obaly od sladkostí, atď.

ELEKTROODPAD
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, atď.
KAM S NÍM: vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.
NEPATRÍ SEM: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, atď.)

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
PATRÍ SEM: opotrebované pneumatiky, starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, koberce, neúplné elektrospotrebiče atď.
KAM S NÍM: vyložiť v čase zberu vytriedených zložiek  odpadu pred dom alebo doniesť do Zberného dvora   /dvor obecného úradu/.
NEPATRÍ SEM: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
PATRÍ SEM:  „malé množstvo“ drobného betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, atď.
KAM S NÍM: požiadajte obecný úrad  /telefónom alebo osobne/ o pristavenie vlečky /kontajneru/  na ktorú uložíte odpad – obec zabezpečí likvidáciu odpadu
NEPATRÍ SEM: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, ...) a stavebná suť väčších objemov, ktorá vzniká pri rozsiahlych rekonštrukciách alebo pri odstránení stavby – nie je zahrnuté v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -  likvidáciu takéhoto odpadu je potrebné konzultovať s obecným úradom.


BIOODPAD
PATRÍ SEM: zostatky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zostatky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupina z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, kvety, tráva, lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, vata, drevný popol,  atď.
KAM S NÍM: skompostovať vo svojej záhradke
NEPATRÍ SEM: šupky z južného ovocia, mäsité zostatky (šunka, saláma, hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a popol, atď.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
PATRÍ SEM: zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť
KAM S NÍM: vhodiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny  odpad /kuka nádoba/ a vyložiť v čase zberu komunálneho odpadu pred dom.
NEPATRÍ SEM: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, atď.

ZBER JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

Obec Dolný Pial  rozširuje zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu  komunálneho odpadu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Občania obce Dolný Pial sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov v Zbernom dvore, ktorý sa nachádza vo dvore obecného úradu, Hlavná č. 34,  alebo každý mesiac pri zbere vytriedených odpadov a to 
od 1. 4. 2013.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a tuky do Zberného dvora , alebo vyložili v deň zberu vytriedených odpadov v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr. v PET fľašiach), v ktorých bude tento odpad prevzatý pracovníkmi obce.

Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.

OLEJ  NALIEVAJTE  VYCHLADNUTÝ!

Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na dalšie použitie. PET flaše, v ktorých olej prinesiete budú po odovzdaní následne separované a ekologicky recyklované.
 

 


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka