Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Prevádzkovanie obchodu a služieb

  1. STANOVENIE ČASU PREDAJA A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
  2. VYDANIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA
  3. ZRUŠENIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

STANOVENIE ČASU PREDAJA A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

Všeobecný prevádzkový čas sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku a tento písomne oznámi na Obecný úrad v Dolnom Piale, 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
názov a adresu prevádzkarne,
dátum začatia činnosti prevádzkarne,
čas predaja alebo prevádzkový čas
sortiment predaja, resp. poskytované služby.

V prípade pohostinských zariadení, s prevádzkovým časom od 22.00 hod., môže byť prevádzkový čas povolený po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve skúšobne na dobu dvoch mesiacov.

Zmenu času predaja alebo času prevádzky služieb môže prevádzkovateľ uskutočniť po jej oznámení resp. po schválení času predaja po 22.00 hod.
Potrebné doklady
Kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra,
Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru,
Ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, doklad že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 


VYDANIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Obecnom úrade v Dolnom Piale, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady:
Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka
Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje

Vybavuje:
Obecný úrad - Obchod, služby

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.
Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni OcÚ.

späť


ZRUŠENIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade v Dolnom Piale, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady:
Žiadosť o zrušenie OSHR 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní
Poplatok:
bez poplatku

späť


 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka