Bc. Róbert Potocký

Adresa: Dolný Pial, Družstevná 14

Tel: 036/6386300

Mobil: 0910904384

E-mail: starosta@dolnypial.sk

Kontakt

tel.:   0903 648 475
e-mail:   starosta@dolnypial.sk