Bc. Róbert Potocký

Adresa: Dolný Pial, Družstevná 14

Tel: 036/6386300

Mobil: 0910904384

E-mail: starosta@dolnypial.sk

Životopis

Bc. Róbert Potocký


Dátum narodenia: 27.12.1961
Miesto narodenia: Levice
Štátna príslušnosť: SR
Rodinný stav: ženatý, štyri deti

 

Vzdelanie:

1999 – 2003 – Právnická fakulta UK Bratislava (I. stup., štud. odbor právo – štátna skúška)
1977 – 1981 – Stredná priemyselná škola strojnícka Levice (strojárstvo – maturita)

Pracovné skúsenosti:

1991 – trvá – Obec Dolný Pial
Pozícia: Starosta obce
Náplň práce: Verejná správa

1990 – Okresný národný výbor Levice
Pozícia: Predseda Miestneho národného výboru Dolný Pial
Náplň práce: Verejná správa

1983 – 1989 – Stredná priemyselná škola strojnícka Levice
Pozícia: Asistent technologických a strojníckych laboratórií
Náplň práce: Príprava laboratórnych cvičení a meraní – práca so žiakmi