Pracovníci obecného úradu

Alena Bočkayová, e-mail: alena.bockayova@dolnypial.sk

Iveta Hudecová, e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lucia Trgiňová, e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk