Ako vybaviť

Nájdete tu základné informácie potrebné k vybaveniu jednotlivých žiadostí na obecnom úrade. V popise sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky a všetky nutné prílohy k jednotlivým žiadostiam. Formuláre na vyplnenie sa nachádzajú na stránke v sekcii tlačivá a žiadosti.

Vyplnené a podpísané formuláre spolu s prílohami môže poslať na adresu obecného úradu, alebo odovzdať osobne na obecnom úrade.