Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

ziadost_o_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,2 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

ziadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,55 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,74 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o stanovisko k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

ziadost_o_stanovisko_k_vynatiu_z_polnohospodarskeho_podneho_fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,5 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,98 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,43 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o povolenie zaujatia verejného priestranstva

ziadost_o_povolenie_zaujatia_verejneho_priestranstva (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,23 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne

ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby_studne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,53 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o povolenie pripojenia k miestnej komunikácii

ziadost_o_povolenie_pripojenia_k_miestnej_komunikácii (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,84 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,55 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a užívacie rozhodnutie

ziadosť_o_dodatocne_stavebne_povolenie_a_uzivacie_rozhodnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,82 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Vyhlásenie stavebného dozoru

vyhlasenie_stavebneho_dozoru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,92 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Ohlásenie stavebných úprav

ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,29 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,1 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,48 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,5 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_vodnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,74 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,66 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Návrh na kolaudáciu stavby

navrh_na_kolaudaciu_stavby (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,87 kB
Vložené: 29. 12. 2023

Žiadosť o výrub drevín

ziadost_o_vyrub_drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,85 kB
Vložené: 29. 12. 2023
Zobrazené 1-20 z 26