POTVRDENIE MAJETKOVÝCH POMEROV

Občan môže požiadať Obecný úrad o potvrdenie majetkových pomerov k žiadosti o príspevok na bývanie, k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a iné tlačivá.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz
Vyplnená žiadosť 

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie, v prípade, že daňový subjekt má splnené všetky daňové povinnosti vyplývajúce z citovaných ustanovení (má podané priznanie k dani z nehnuteľnosti, uhradenú miestnu daň a miestny poplatok).

Poplatok:
bez poplatku