POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (pozn.webmaster:tlačivo)
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
Sobášny list
Občiansky preukaz

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:
Bez poplatku