ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
 občiansky preukaz rodičov
 sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
 občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 právoplatný rozsudok o rozvode
 občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
 úmrtný list zosnulého manžela
 občiansky preukaz

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku