POTVRDENIE TLAČIVA O ŽITÍ PRE OBČANOV POBERAJÚCICH DOCHODOK Z CUDZINY

Občania, ktorí v minulosti pracovali v zahraničí a z týchto krajín poberajú dôchodky potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje zamestnanec obce na požiadanie občana.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka (okrem českého jazyka)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku