OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - VČELY

 

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk