VYDÁVANIE VOLIČSKÝCH A HLASOVACÍCH PREUKAZOV

Voličský / hlasovací preukaz vystaví Obecný úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb / referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu.
S voličským / hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Občan v zastúpení predloží splnomocnenie

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku