Bc. Róbert Potocký

Adresa: Dolný Pial, Družstevná 14

Tel: 036/6386300

Mobil: 0910904384

E-mail: starosta@dolnypial.sk

Menoslov starostov /richtárov/

1862 – 1869     Andrej Ďuriš
1869 – 1884     Štefan Valentko
1884 – 1887     Michal Vincúr
1887 – 1890     Andrej Trgiňa (Miho)
1890 – 1893     Jozef Valach (Ďurík)
1893 – 1908     Jozef Valach (Vargus)
1908 – 1919     Michal Šuranský (Sičko)
1919 – 1921     Michal Trgiňa (Joškes) - zriekol sa úradu
1921 – 1923     Jozef Trgiňa (Miho) - poverený starosta
1923 – 1928     Michal Lukáč (Jojo)
1928 – 1931     Jozef Valach (Vargus)
1931 – 1933     Jozef Valach (Ďurík) - nebol podľa § 63 obecného volebného                        poriadku č. 120/1933 Sb.z.a n. potvrdený Krajským úradom v Bratislave
1934 -              Jozef Trgiňa (Miho) - poverený starosta
1934 -              Štefan Mészáros - nebol podľa § 63 obecného volebného                     poriadku č. 120/1933 Sb.z.a n. potvrdený Krajským úradom v Bratislave
1935 – 1938     Jozef Valach (Vargus)

 

Maďarská okupácia

1939 – 1945 Ján Valentko - na odporúčanie notára Bartosiewicza Gejzu
/z januára 1939/

25. marca 1945 bola Obec Dolný Pial oslobodená.

V súlade s nariadením SNR č.26 o národných výboroch zo dňa 7.4.1945, bol zriadený v Obci Dolný Pial Národný výbor .

 

Menoslov predsedov MNV

1946 – 1954     Kamil Trgiňa
                         Michal Trgiňa
                         Štefan Lehocký
                         Ján Mészáros
                         Jozef Lukáč

1954 – 1957     Koloman Trgiňa
1957 – 1960     Jozef Lukáč
1960 – 1963     Ľudovít Luky - v apríli 1963 zomrel
1963 – 1964     Koloman Trgiňa
1964 – 1986     Anton Dvorák
1986 – 1990     Dominik Valach - v januári 1990 sa vzdal funkcie
1990 -               Róbert Potocký  

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení boli ustanovené obce ako samostatné územné samosprávne celky Slovenskej republiky.

 

Menoslov starostov obce

1991 -     Róbert Potocký